Samarbejdspartnere – Københavns Universitet

FiSK Junior > Samarbejdspartnere

Vi samarbejder med fire danske akvarier

FiSK Junior er en del af det overordnede projekt Forsknings- og formidlingsprojekt om Fisk, børn, Sundhed og Kognition (FiSK), som er et partnerskab mellem Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet og fire danske akvarier: Kattegatcentret i Grenaa, Den Blå Planet i København, Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, og Nordsøen Oceanarium i Hirtshals.

Formålet med det overordnede projekt er dels at skabe ny viden via forskning i de mulige effekter af fed fisk på børns sundhed og kognitiv funktion, dels at formidle den eksisterende forskningsbaserede viden om fisk og sundhed til danskerne på en sjov og involverende måde.

Forskningsdelen foregår på Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet, mens formidlingsdelen foregår ude på de fire akvarier.