Deltagelse i projektet – Københavns Universitet

FiSK Junior > Deltagelse

Deltagelse i projektet

Deltagerne til projektet er blevet rekrutteret ved udsendelse af invitationsbreve til 8- og 9-årige børn som bor i København, Frederiksberg og omegn. Disse børn blev identificeret via et udtræk fra cpr. registret.

Rekrutteringen af deltagere blev afsluttet i marts 2017.